Nederlands

Website voorwaarden

Als u doorgaat met browsen en deze website gebruikt, gaat u ermee akkoord om te voldoen aan en gebonden te zijn aan de volgende gebruiksvoorwaarden, die samen met mijn privacybeleid mijn relatie met u regelen met betrekking tot deze website. Gebruik onze website niet als u het niet eens bent met enig onderdeel van deze algemene voorwaarden.

De term 'wij' verwijst naar PR-Digital C.V. de eigenaar van de website. De term 'jij' verwijst naar de gebruiker of kijker van onze website.

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden:

De inhoud van de pagina's van deze website is alleen voor uw algemene informatie en gebruik. Het is onderhevig aan verandering zonder kennisgeving.

Noch wijzelf, noch derden geven enige garantie of garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid, tijdigheid, prestaties, volledigheid of geschiktheid van de informatie en materialen die op deze website worden gevonden of aangeboden voor een bepaald doel. U erkent dat dergelijke informatie en materialen onnauwkeurigheden of fouten kunnen bevatten en we sluiten uitdrukkelijk aansprakelijkheid uit voor dergelijke onnauwkeurigheden of fouten voor zover toegestaan ​​door de wet.

Uw gebruik van informatie of materialen op deze website is geheel op eigen risico, waarvoor wij niet aansprakelijk zijn. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle producten, diensten of informatie die via deze website beschikbaar zijn, aan uw specifieke vereisten voldoen.

Deze website bevat materiaal dat eigendom is van of in licentie is gegeven aan ons of ontwikkelaar Strong Marketing Ltd. Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot, het ontwerp, de lay-out, het uiterlijk, het uiterlijk en de afbeeldingen. Reproductie is verboden anders dan in overeenstemming met de copyrightvermelding, die deel uitmaakt van deze algemene voorwaarden.

Alle handelsmerken die op deze website worden gereproduceerd en die niet het eigendom zijn van of in licentie zijn gegeven aan de exploitant, worden erkend op de website.

· Ongeautoriseerd gebruik van deze website kan aanleiding geven tot schadevergoeding en / of strafbaar zijn.

Van tijd tot tijd kan deze website ook links naar andere websites bevatten. Deze links zijn bedoeld om u meer informatie te bieden. Ze betekenen niet dat we de website (s) onderschrijven. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte website (s).

Uw gebruik van deze website en alle geschillen die voortvloeien uit een dergelijk gebruik van de website zijn onderworpen aan de Nederlandse wetgeving.

Disclaimer website

De informatie op deze website is alleen voor algemene informatiedoeleinden. De informatie wordt geleverd door PR-Digital C.V. en hoewel we ernaar streven de informatie actueel en correct te houden, geven we geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, services of gerelateerde afbeeldingen op de website voor welk doel dan ook. Het vertrouwen dat u op dergelijke informatie stelt, is daarom strikt op eigen risico.

In geen geval zijn wij aansprakelijk voor verlies of schade, inclusief maar niet beperkt tot indirecte of gevolgschade of schade, of enig verlies of schade als gevolg van verlies van gegevens of winst als gevolg van of in verband met het gebruik van deze website .

Via deze website kunt u linken naar andere websites die niet onder onze controle vallen. We hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van die sites. Het opnemen van links impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of onderschrijft de meningen die erin worden uitgedrukt.

Er wordt alles aan gedaan om de website soepel te laten draaien. We nemen echter geen verantwoordelijkheid voor en zijn niet aansprakelijk voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website vanwege technische problemen buiten onze controle.

Herroepingsrecht / teruggave
1 Dit artikel is alleen van toepassing indien de Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Zakelijke klanten geven daarom geen herroepingsrecht. Klant heeft het recht FM-Shop Europe met overeenkomst op afstand binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product zonder opgave van redenen te beëindigen. De termijn begint op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, anders dan de vervoerder, het product heeft ontvangen, of:
• in dezelfde bestelling als de Klant meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de Klant of een door hem aangewezen derde het definitieve product heeft ontvangen;
• indien levering van een product bestaande uit meerdere loten of stukken: de dag waarop Afnemer of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
• de overeenkomst betreft de regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode, de dag waarop de klant of een door het eerste product aangewezen derde partij heeft ontvangen.
2 Alleen de directe kosten van de retourzending zijn voor rekening van de klant. Klant dient daarom zelf de retourkosten te dragen. Indien deze kosten hoger zijn dan de reguliere verzendkosten, geeft FM-Shop Europe een schatting van deze kosten.
Alle vergoedingen die door de klant zijn betaald voor betaling en verzending van het product naar de klant, worden in ruil voor de volledige bestelling terugbetaald aan de klant.
3 Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorg dragen voor het product en de verpakking. Klant zal de verpakking alleen openen en het product alleen gebruiken voor zover nodig om de aard, kenmerken en prestaties van producten vast te stellen. De aanname is dat deze keuring niet over die klant mag gaan in een fysieke winkel.
4 Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan ​​in de voorgaande alinea.
5 Klant kan de Overeenkomst beëindigen overeenkomstig lid 1 van de in dit artikel voorgeschreven uitzendperiode door middel van het modelformulier voor herroeping (digitaal) aan FM-Shop Europe, of op ondubbelzinnige wijze aan FM-Shop Europe kenbaar maken dat hij afziet van de aankoop . FM-Shop Europe bevestigt de ontvangst van een dergelijke melding in het geval van een digitale melding. Na ontbinding heeft de Klant 14 dagen de tijd om het product in een ongeopende originele verpakking te retourneren. Het is ook mogelijk om het product onmiddellijk terug te sturen binnen de bedenktijd genoemd in lid 1 van dit artikel, mits het modelformulier voor herroeping of een andere ondubbelzinnige herroepingsverklaring is bijgevoegd.
Producten kunnen worden geretourneerd naar:

FM Shop Europa
Cingelwal 7
7031 CA, Wehl
Nederland

Toegevoegd aan winkelmandje:
Toevoegen aan winkelmandtje is mislukt:
product succesvol toegevoegd aan verlanglijstje!